Kategoria oglądania

Wybór Redakcji

5 komunikat
Założenia ustawy o wyrobach medycznych

Założenia ustawy o wyrobach medycznych

W ustawie termin „reprocesowanie” odnosi się do procesu czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji zużytych wyrobów medycznych przed ich ponownym…