Czy witamina C wpływa na rozrzedzenie krwi?

Czy witamina C wpływa na rozrzedzenie krwi?

Czy witamina C wpływa na rozrzedzenie krwi? Ten artykuł omawia wpływ witaminy C na funkcje immunologiczne, uszkodzenia reperfuzyjne i środki hemostatyczne. Ponadto przeanalizowano wpływ witaminy C na stres oksydacyjny i funkcje immunologiczne. Witamina C pomaga organizmowi zwalczać infekcje i szybciej się goić. Najlepsza dawka dla rozrzedzenia krwi to 400 IU dziennie. W przypadku przyjmowania większych dawek może wystąpić krwawienie i zakrzepy.

Artykuł poniżej jest wynikiem inspirującej współpracy z lutostanskistomatolog.pl

Wpływ witaminy C na środki hemostatyczne

Wpływ witaminy C na środki hemostatyczne był małym, ale dobrze przeprowadzonym badaniem. Autorzy wykorzystali te same segmenty LAD w grupach placebo i witaminy C i zmierzyli pola przekroju odpowiednich segmentów zainteresowania na obu obrazach dwupłaszczyznowych. Anatomicznymi punktami orientacyjnymi była radioplastyczna końcówka prowadnika dopplerowskiego oraz starty gałęzi bocznych. Pole przekroju poprzecznego naczyń obliczono na podstawie obu widoków. Badacze przyjęli, że naczynie ma kształt eliptyczny.

W badaniu wykazano, że wlewy witaminy C zmniejszają szybkość skurczu naczyń wywołanego acetylocholiną, w porównaniu z placebo. Ponadto witamina C zmniejszała u pacjentów skurcz naczyń wywołany przez acetylocholinę. Wyniki te były istotne na poziomie P,05. Jednak efekty nie były istotne u pacjentów, którzy mieli zwężenie tętnicy wieńcowej.

Nie stwierdzono zmian w oporze mikrokrążenia po infuzji witaminy C, chociaż w tętnicach nasierdziowych spodziewano się dysfunkcji śródbłonka wywołanej przez acetylocholinę. Ponadto skurcz naczyń wywołany acetylocholiną może być spowodowany dysfunkcją śródbłonka, która nie jest ograniczona do naczyń oporowych. W tym przypadku uważa się, że antyoksydacyjna witamina C poprawia funkcję śródbłonka w tętnicach nasierdziowych.

Oprócz roli w procesach zapalnych, witamina C może pomóc w zmniejszeniu ostrego bólu. Niektóre badania wykazały, że witamina C jest korzystna w leczeniu złożonych regionalnych zespołów bólowych. Chociaż nie ma bezpośrednich dowodów na to, że witamina C może zmniejszyć okołooperacyjną utratę krwi, to suplementacja witaminy o działaniu antyoksydacyjnym może mieć pozytywny wpływ. Witamina ta jest niezbędna dla optymalnej hemostazy. Jednak niedobór witaminy C może powodować szereg powikłań, w tym spontaniczny krwotok i zakrzepicę pooperacyjną.

Wpływ witaminy C na uszkodzenia reperfuzyjne

Badacze stwierdzili, że podawanie witaminy C zmniejsza dysfunkcję mikronaczyniową i poprawia perfuzję mikrokrążenia po zabiegach kardiochirurgicznych. Efekt ten może wynikać z bezpośredniego wygaszania ROS i masowej syntezy antyoksydantów. Stwierdzili, że dwa randomizowane badania kontrolowane z leczeniem witaminą C zmniejszyły uszkodzenie mięśnia sercowego i stres oksydacyjny wywołany reperfuzją. Obie próby obejmowały 99 pacjentów z ostrym zawałem serca.

Witamina C jest silnym antyoksydantem, który chroni leukocyty przed uszkodzeniem oksydacyjnym. Zwiększa również produkcję cytokin z fagocytów, które mają działanie przeciwwirusowe. W badaniach in vitro witamina C zwiększa również produkcję interferonu. Zwiększa także zdolność neutrofilów do zabijania drobnoustrojów oraz stymuluje proliferację limfocytów B i T.

Podstawowym celem niniejszej pracy jest określenie opartych na piśmiennictwie wytycznych dotyczących dostosowania dawki witaminy C u pacjentów krytycznie chorych. Autorzy stwierdzili, że dostosowanie dawki witaminy C ma kluczowe znaczenie dla skuteczności tej terapii. Witamina C jest usuwana z organizmu powoli przez nerki, dlatego do osiągnięcia poziomu terapeutycznego potrzebna jest większa dawka witaminy C. Jednak dostosowanie dawki witaminy C nie powinno być większe niż u pacjentów, którzy nie są poddawani CRRT.

Nie jest jednak jasne, czy leczenie witaminą C zmniejsza częstość występowania raka piersi. Ostatnie prospektywne badania kohortowe nie wykazały związku między spożyciem witaminy C a rakiem piersi. Wyniki sugerują, że leczenie raka piersi jest związane z wyższym poziomem SVCT-2. A oprócz leczenia witaminą C, komórki rakowe mają również tendencję do wyrażania wyższego poziomu mutacji w demetylazach TET, które są enzymami transportującymi witaminę C do komórek.

Co ciekawe, witamina C odgrywa rolę w regulacji krzepnięcia krwi, ma właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Odgrywa również rolę w syntezie kolagenu, katecholamin i wazopresyny. U pacjentów z sepsą leczenie witaminą C jest szczególnie obiecujące ze względu na rolę, jaką odgrywa ona w patofizjologii związanej z sepsą.

Wpływ witaminy C na stres oksydacyjny

Istnieje coraz więcej dowodów na to, że u pacjentów dializowanych występuje stres oksydacyjny. Chociaż dokładne mechanizmy są niejasne, wydaje się, że w procesie stresu oksydacyjnego pośredniczy wadliwa produkcja antyoksydantów i nieprawidłowe ich stężenie. Ponadto u niesuplementowanych pacjentów z HD występują niedobory antyoksydacyjnych mechanizmów obronnych, w tym witaminy C. Witamina C jest rozpuszczalnym w wodzie antyoksydantem o silnych właściwościach przeciwutleniających i zdolności wyłapywania kwasu podchlorawego, a te właściwości antyoksydacyjne są szczególnie ważne dla pacjentów z HD.

Badania sugerują, że suplementacja witaminą C zwiększa stężenie askorbinianu w osoczu. Suplementacja zwiększyła również stabilne poziomy mRNA enzymu znanego z naprawy uszkodzeń oksydacyjnych w erytrocytach. Mimo braku wyraźnego wpływu na stężenie 8-OHdG w surowicy, suplementacja witaminą C wiąże się z poprawą wyników u pacjentów z chorobami serca. Ostra suplementacja witaminą C wiązała się również z poprawą wyników u pacjentów z ciężką trombocytopenią.

Wyniki te są zgodne z ostatnimi odkryciami wskazującymi, że witamina C może zmniejszyć produkcję ROS i poprawić odporność na stres oksydacyjny. W jednym z ostatnich badań wykazano, że witamina C zmniejszyła medianę poziomu CRP u pacjentów z HD, ale nie wykazano istotnego wpływu na poziom CRP lub albuminy. Ponadto autorzy nie wykryli żadnego znaczącego wpływu na rozrzedzenie krwi lub markery stresu oksydacyjnego, gdy prowadzono suplementację witaminy C.

W modelach zwierzęcych suplementacja witaminą C zmniejszała częstość występowania zatrzymania akcji serca i udaru mózgu. Obniżała również poziom peroksydacji lipidów i markerów zapalnych. Ponadto suplementacja witaminą C w dawkach farmakologicznych zmniejszała śmiertelność. Potrzeba jednak więcej badań, aby stwierdzić, czy dożylna witamina C może zmniejszyć niekorzystne skutki stresu oksydacyjnego i rozrzedzenia krwi.

Witamina E i witamina C nie zwiększają zdolności antyoksydacyjnej osocza. Ponadto suplementacja witaminą E miała istotny wpływ na poziom 7bOH i a-EPOX. W obu grupach suplementacyjnych stwierdzono spadek Vmax. Połączone działanie witaminy C i witaminy E jest korzystne w zapobieganiu niekorzystnym skutkom stresu oksydacyjnego u ludzi. Przyjmowana w dużych dawkach witamina E może zmniejszać niekorzystny wpływ stresu oksydacyjnego na krew.

Wpływ witaminy C na funkcje immunologiczne

Witamina C bierze udział we wrodzonym układzie odpornościowym i pełni funkcje antyoksydacyjne. Witamina C zwiększa fagocytozę i pomaga komórkom odpornościowym wytwarzać cytokiny o aktywności przeciwwirusowej. Wykazano, że witamina C stymuluje produkcję interferonu in vitro, poprawia zabijanie drobnoustrojów przez neutrofile i zwiększa proliferację limfocytów T. Choroby zapalne, takie jak astma, mogą być zmniejszone przez suplementację witaminą C.

Oprócz wspierania prawidłowych funkcji odpornościowych, witamina C działa również jako antyoksydant, neutralizując wolne rodniki, które mogą uszkadzać tkanki, komórki i materiał genetyczny ludzkiego organizmu. Może również pomóc w ochronie układu sercowo-naczyniowego i płuc przed szkodliwym zapaleniem. Jest jednak mało prawdopodobne, aby witamina C chroniła przed nowym szczepem koronawirusa, który obecnie jest w obiegu w Stanach Zjednoczonych. Potrzebne są dalsze badania, aby ustalić, czy witamina C może wspomóc układ odpornościowy.

W badaniu z 2018 roku przyjrzano się wpływowi suplementacji witaminą C na reakcje alergiczne. Stwierdzono w nim, że witamina zmniejsza nasilenie objawów alergicznych u 71 z ośmiu pacjentów z alergią. Co ciekawe, wyniki pokazały, że suplementy witaminy C były bardziej skuteczne niż placebo. Sugeruje to, że witamina C może mieć rolę w zapobieganiu alergii. Witamina C jest niezbędnym składnikiem odżywczym, który może zwiększyć siły obronne organizmu.

W kilku badaniach wykazano, że regularna suplementacja witaminą C może skrócić czas trwania objawów przeziębienia u zdrowych osób. W innych badaniach nie stwierdzono takich samych wyników. Jednak wysokie dawki suplementów witaminy C wiążą się z większym ryzykiem wystąpienia skutków ubocznych. Ważne jest, aby znać zalecaną dzienną dawkę witaminy C dla funkcji odpornościowych. Wpływ suplementacji witaminą C na przeziębienia zależy od dawki i częstotliwości występowania choroby.

Chociaż suplementy witaminy C mogą poprawić objawy niektórych chorób, istnieje kilka potencjalnych skutków ubocznych stosowania dużych dawek tej witaminy. Stosowanie dużych dawek witaminy C może potencjalnie spowodować niedokrwistość hemolityczną, niebezpieczne powikłanie. Jednakże, jeśli ryzyko jest minimalne, korzyści płynące z suplementacji witaminą C mogą przewyższyć skutki uboczne. Podobnie jest w przypadku pacjentów poddawanych chemioterapii. Suplementy witaminy C są bezpieczne i skuteczne u chorych na raka.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wiadomości związane